19 jan. 2010

De kwaadwillige fantast uit Massachusetts Scott P. Brown


Je denkt soms dat de conservatieve oppositie in de USA met al de kwaadwillige verzinsels over hun Democratische President het niet gekker kan maken. Vergeet dat. Als het om liegen en bedriegen gaat, teneinde enig politiek of moreel gewicht te verkrijgen, kent de Amerikaanse conservatieve christen geen enkele schroom om dat tot in het absurde, nee, tot in het hysterisch absurde te demonstreren. Er is een groep die de "birthers" genoemd wordt, omdat ze beweren dat Barack Obama geen Amerikaan van geboorte is, wat volgens de Constitutie een eis is voor het presidentschap. Maar hoewel in Hawaï, waar hij geboren is, door een Republikeinse Gouverneur een wettig geldig geboortebewijs is afgegeven en de geboorte destijds ook met de juiste naam en datum aangekondigd stond in de plaatselijke pers, is niet iedereen overtuigd. De bewijslast id echter ruimschoots toereikend, beter zelfs dan die van de andere kandidaat John McCain, die in Panama geboren is, anders zou Obama nooit verkiesbaar zijn geweest. De bewijsstukken zijn onderzocht door de bevoegde commissies en later ook erkend door rechters, dus dat lijkt een doodlopende weg en dan zou je zeggen: "leuk geprobeerd, maar na een rechterlijke uitspraak is het einde verhaal".
De geproduceerde geboorteverhalen verschillen ook nogal. Van belang is dan alleen, dat de kleine Barack niet in de USA geboren is. Sommigen zeggen dat hij in Kenia geboren is, omdat zijn vader daar vandaan kwam. Zijn blanke Amerikaanse moeder zou dan speciaal naar Kenia gereisd zijn om daar te bevallen, wat hoogst onlogisch is, aangezien Amerikanen, meer nog dan wij, zeer gesteld zijn op kwalitatief goede medische zorg bij de bevalling en in het begin van de jaren zestig was de medische zorg in Kenia uiterst pover. De ouders van Obama studeerden beiden in de Verenigde Staten. Mama Anne Dunham had het van huis uit niet breed, papa Obama studeerde met een beurs, dus geld voor zo'n snoepreisje was er ook niet en de amoureuze voorgeschiedenis van papa Obama was eveneens een beletsel om er op dat moment een Keniaans familiefeestje van te maken. Een Keniaanse verpleegkundige wist zich echter de geboorte te "herinneren", logisch, want je maakt niet iedere dag de geboorte van een Amerikaanse President mee. Dat moet wel heel indrukwekkend zijn geweest, dus dat vergeet je niet.
Het Keniaanse geboorteverhaal wordt echter niet alleen tegengesproken door de wettige en overtuigende bewijzen, maar ook door anderen die zeggen te weten dat Obama in Indonesië geboren is, althans daarvan nog steeds wettig een staatsburger is. Anders zou hij niet in een madrassar, een openbare islamitische school onderwijs gehad kunnen hebben. Dat is de redenering, want volgens velen staat vast, dat Obama een fundamentalistische moslim is en alleen voor de schijn sinds twintig jaar een vooraanstaande en trouwe kerkganger was van een baptistische gemeente in Chicago. Maar ja, Obama zat op een katholieke school, wel zaten er ook moslims op, maar bovendien zegt het niets over de geboorte van Obama. In die tijd kende zijn moeder nog niet de vader van zijn halfzus. Ze studeerde nog antropologie, wat haar later voor wetenschappelijk onderzoek naar Indonesië bracht.
Overigens waren beide ouders niet godsdienstig en dat is m.i. meestal het beste.
Afijn. mogelijk is Obama enige tijd als kind Indonesisch staatsburger geweest maar dat vervalt op een bepaalde leeftijd vanzelf en Obama heeft alle plichten vervult die in die tijd bij het Amerikaanse staatsburgerschap behoren. Een dag te laat, maar toch. Dat kwam erg veel voor, door slechte communicatie van de overheid.
Deze verhalen worden bedacht om de legitimiteit van Obama's presidentschap aan te vechten en die pogingen hebben gefaald. Maar nu gooien ze het over een andere boeg. Het gaat er nu om dat Obama een onwettig kind zou zijn van een geheel andere man, Frank Marshal Davis geen moslim, maar wat Amerikanen een bekende communist noemen. Dat laatste lijkt te kloppen. Nu wordt Obama zelf ook een communist genoemd, maar de definitie die daarvoor gehanteerd wordt, past ook op onze geliefde vorstin en haar familie, alsmede op vrijwel al onze politici.
Nu treft het dat een zekere Scott Brown als Republikein in de running is om de door het overleden van Ted Kennedy opengevallen zetel in de Senaat te bezetten en deze Brown heeft dit verhaal overgenomen om de Conservatieve kiezers te trekken, hoewel hij zich tot voor enkele weken steeds profileerde als zeer gematigd. Nou, dat valt dus tegen. En als Brown erin slaagt verkozen te worden verliezen de Democraten de meerderheid van 60 stemmen die nodig zijn om wetgeving te realiseren. De verkiezing om deze senaatszetel voor Massachusetts is dus ven het grootste belang en daarom worden alle registers open getrokken.
Eerder al, tijdens de presidentscampagne werd door mindere goden onder de conservatieven gesteld:
Barack Obama, Senior, and Anne Dunham [Barack's moeder] never married. Obama knows this fact. This is also why he keeps his white grandmother a virtual prisoner; she knows too, and she won’t lie.
Through the past several decades Obama has pretended he 'didn’t know' the facts about his illegitimate birth. He thought he could get away with the big lie. And he almost did get away with it….
His mother was promiscuous and had a child out of wedlock, in 1961, when that was still scandalous behavior. Is this Obama’s idea of ‘family values?’ Obviously, he has been deceiving the American people and hoping his advertising lies could overcome the truth. He has failed.

Brown neemt dat nu dus klakkeloos over. Juridisch maakt het niets uit, maar het is gewoon een poging om de President ernstig te beschadigen met leugens en dat is nooit fijn. Wat is dat nu voor type, die Scott Brown?
Laura Clawson schrijft in Daily Kos zes chokkende ontdekkingen over Scott Brown:

The campaign against Scott Brown has effectively been 10 days long. Ten days is not a long time, but in that time we've learned a lot about Brown.

1. Scott Brown suggested on television that President Obama was born out of wedlock, then tried to claim that Martha Coakley was making things up when her campaign called attention to it.

2. Scott Brown voted against aid to 9/11 recovery workers because it was too expensive, while at the same time he was trying to fund a golf course in his district and give tax subsidies to corporations.

3. Scott Brown tried to deny emergency contraception to rape victims. When he was called on it, he tried to deny the truth, then hid behind his daughters.

4. Scott Brown claimed he didn't know anything about any Tea Parties, even though he'd appeared at their rallies and publicized fundraisers they threw for him.

5. Scott Brown opposes a fee to get back bailout money from the biggest banks.

6. Scott Brown supports a constitutional ban on gay marriage and thinks two women raising a child is "just not normal."


That's a lot to take in in 10 days. Imagine if there had been a longer campaign in which these stories emerged more gradually so voters had time to absorb them fully.

Geen opmerkingen: