29 mrt. 2008

Goed en Kwaad van Godsdienst

Maimonides (pictured) narrowly escaped death during the massacre of dhimmis in Cordoba
Het moet Pointer steeds weer van het hart, dat er over godsdienst weinig goeds te melden valt en toch valt het ook vaak heel erg mee. Het mooiste aan godsdienst is, dat er steeds minder tekst letterlijk genomen wordt en de seculiere Universele Mensenrechten zodanig aan invloed winnen, dat vele gelovigen zelfs denken dat ze door hun godsdienst uitgevonden zijn. Dat is onjuist, maar wel mooi. Pointer is daar erg tevreden over.
Soms is er zelfs vreugde aan te beleven, als godsdienst weer eens in discussie is, zoals de laatste weken in verband met het filmpje Fitna. De discussie in de NRC is daar een voorbeeld van. Op het moment dat Pointer gaat lezen zijn er 352 bijdragen aan de discussie en het begint meteen stevig: "geert wilders stapelt met dit korte filmpje een aantal onontkoombare feiten op elkaar, waar alle politici hun ogen voor sluiten." Dat is niet te ontkennen, maar gaandeweg blijkt dat er ook andersdenkende moslims deelnemen aan de discussie en dat is veel interessanter, maar nog niet zo overtuigend als:
Het meest overtuigend brengt Wilders zijn boodschap over met de uitlatingen van imams, die in dit land thans ongestraft de barbaarse aspecten van de Koran als kern van de islam mogen uitdragen. Als de moslims in dit land van mening zijn dat hun geloof te verenigen is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ons land als na te streven ideaal heeft onderschreven,laten hun voorlieden ons dat dan snel laten weten.

van J.F.Besseling.
Je hebt natuurlijk ook weer de mensen die zeggen, dat Wilders alleen maar angst voor de islam wil oproepen en dat angst een slechte raadgever is. Dat vindt Pointer een idiote redenering. Zulke mensen moet je opsluiten, want als ze deelnemen aan het verkeer, zullen ze volslagen onverantwoordelijk iedereen in gevaar brengen, door nooit ergens gevaar in te willen zien. Pointer is best bang voor ongelukken en daarom is hij erg voorzichtig en anderen aansporen tot voorzichtigheid is echt geen slechte raad. Dat spaart mensenlevens.
Mahdi zegt:
donderdag 27 maart 2008, 21:13 uur
Ik weet niet waarom zo velen zich druk hebben gemaakt om dit filmpje. Ik ben zelf moslim en vond de film eigenlijk niet beledigend. Het laatste stukje waar hij generaliseert over een paar verzen uit de koran en wat beelden van ‘gekken’ en ‘gehersenspoelden’ laat zien, zag ik al aankomen.
Er staan wel verzen in zoals hij ze in zijn filmpje heeft gezegd, maar je kan niet alles uit de koran letterlijk nemen. Het is net zoals met de bijbel. Je leest niet één bepaald stuk uit de bijbel, maar de rest eromheen ook. Natuurlijk zit er ook in beiden boeken symboliek in, dus je kan nooit letterlijk nemen wat er gezegd wordt.
Wat ik jammer vindt is dat terroristen dat wel doen, en hun kinderen op dezelfde wijze opvoeden. Dit houdt niet in dat de Islam slechte bedoelingen heeft. Elk geloof heeft zijn extremisten. Zo ook het christendom (bijvoorbeeld de Ku Klux Klan) en het jodendom (haters tegen palestijnen bijvoorbeeld). Ik noem nu alleen maar voorbeelden, ik heb er geen verdere bijbedoelingen mee.
Het christendom, islam en alle andere geloven zijn gebaseerd op het supernatuurlijke wat ieder wil geloven. Het hangt ervan af hoe je gelooft. Sommigen zijn extremist en andere weer juist niet.
Al met al, vind ik zijn filmpje helemaal niet beledigend. Als hij zo erover denkt, dan houd ik hem niet tegen.

Pointer is het niet helemaal eens met Mahdi, maar er is best te leven met zijn/haar standpunten. Daar kun je geen last van hebben en nu is het te hopen dat dit beeld representyatief is voor de bulk van het Nederlandse islamitische volksdeel. Dan schiet het al lekker op.
ben zegt:
donderdag 27 maart 2008, 21:15 uur
Hetgeen wat sensatiezoekers misschien graag hadden gezien is niet vertoond. Of Wilders met deze film de discussie tussen de moslims en niet-moslims van de grond krijgt, is de vraag. Een niet-moslim kan moeilijk beoordelen of de waarheid over de islam met deze film geweld wordt aangedaan of niet. Daarvoor zul je islam-kenner moeten zijn. Natuurlijk zullen moslims betogen dat schokkende beelden niets te maken hebben met hun religie. In de periferie van elke geloofsovertuiging komen extremen voor. Pas als moslims in meerderheid achter de gruwelbeelden zouden staan, dan pas zou een inhoudelijke veroordeling op zijn plaats zijn. Ik hoop op een begin van een dialoog, maar ik betwijfel of de articiteit van Wilders daarvoor de basis heeft gelegd.

Dit is ook een correcte bijdrage waar Pointer waardering voor heeft, maar kritiek op de feiten die door Fitna gepresenteerd worden, mag sowieso wel. Dat staat de dialoog met redelijke andersdenkenden niet in de weg.
De volgende mag er ook zijn:
Fronkel zegt:
donderdag 27 maart 2008, 21:21 uur
Ik vind het een mooie en ontroerende film.
Tja, de casting is ook zo goed, nietwaar? Ongetwijfeld hebben we ruim honderd eerdere versies van Fitna gemist, want wat het uiteindelijk geworden is, maak je op één regenachtige middag wel klaar.
Abduhl I zegt:
donderdag 27 maart 2008, 21:39 uur
Ik had eerst grote angst maar ben blij dat de film zo uitgepakt is.
Imams die oproepen tot haat zijn verloren zonen van allah.Zij prediken geen islam maar haat.
De koran heeft zoveel goede dingen.
Jammer dat hier weinig tijd aan is besteed.
Film op zich is niet slecht .
Marrokaans student TU.

Ze zeggen dat de bijbel ook zoveel goede dingen heeft, maar als je een beetje zorgvuldig leest, ziet Pointer ook vooral gevaren en bezwaren. Met de koran is dat niet anders, maar kennelijk laat niet iedere moslim zich gek maken en dat is fijn.
Wat Wendy zegt: "Iemand die een ander wil vermoorden vanwege een mening, is een barbaar" blijft natuurlijk overeind.
Ibrahim zegt:
donderdag 27 maart 2008, 22:02 uur
Wilders is een volksvertegenwoordiger geen film producent. Hij wordt rust in het land te brengen, en volk op een waardige manier te vertegenwoordigen. Een niet Fitna zaaien in Nederland.
Waarom laat meneer Wilders niet de daden van Amerikanen in Irak zien aan de Nederlandse volk, meer dan 1 miljoen doden sinds de invasie. Waarom laat meneer Wilders niet de slacht partijen in Plastina door zionisten. Waarom laat meneer wilders de slachtoffers van Horisima en Nagasaki zien. Waarom laat meneer wilders niet de daden van het westen zien, wat ze met islamitische landen hebben gedaan t. Dat zou niet een film van 15 minuten worden maar een oneindig film

Nou, kijk eens op YouTube, Ibrahim. Dat is er allemaal al. Je kunt echt nauwelijks een onderwerp verzinnen waarvan niet een filmpje op YouTube staat. Daar heeft Wilders zijn beelden ook van opgepikt. Waar we nu willen zien, is juist een filmpje over een moderne, verlichte islam, met moderne, redelijke moslims. Daar zullen we nog even op moeten wachten want...
Frans Hak zegt:
donderdag 27 maart 2008, 22:05 uur
Ik wil nog even reageren op een aantal berichten waarin wordt aangegeven dat niet iedere moslim een extremist is. Helemaal mee eens, maar de Marokkanen die bij mij in de “Vogelaarwijk” wonen, en dat zijn er heel veel, die bakken er echt geen pepernoot van.
Ze zijn hier wel maar hebben geen interesse om te integreren, hebben geen interesse voor Nederland, en doen geen moeite om zich aan te passen aan een ontwikkeld land. En ik zie geen positieve uitzonderingen hier in de buurt. Misschien helaas, maar dat bepaalt wel mijn beeld.
Dat is dus weer jammer.
Ibrahim komt nog een keertje terug en hij leest ons de les:
Koran is een heilig boek voor meer dan miljard moslims. Als de koran moslims roept om onrust in de wereld te zaaien dan hadden de moslims in 14 eeuw tijd voor heel veel onrust gezorgd ? Meneer wilders heeft een Sora uit de koran uit zijn verband gehaald. Koran bevat meer dan 6000 sora’s. Men moet zich in de koran verdiepen om het te begrijpen. Met opleiding van meneer Widlers kan het niet anders.
Helaas Ibrahim, je hebt bij jouw opleiding niet goed opgelet. De koran bevat 114 soera's, dus geen 6000. Dat scheelt nogal veel, vind je niet? Bovendien hebben moslims ook in vroegere eeuwen de Europeanen wel heel veel last bezorgd, maar ze werden steeds met bebloede koppen teruggeslagen.
Abdessamad Bouabid zegt:
donderdag 27 maart 2008, 23:46 uur
...Ten eerste daag ik u allen uit om een vers te vinden in de Koran waarin staat dat ongelovigen gedood moeten worden om hun ongelovigheid. Wanneer er in de Koran gesproken wordt over het doden van ongelovigen, is dit alleen ter verdediging tegen onderdrukking. Het feit dat dit ongelovigen waren in de historische context is een bijzaak.

Nou daar komt ie dan: Attaubah 9:5
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Za'kaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergebvensgezind, Genadevol.

Verder in aya 9:29
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

Verder nog steeds in dezelfde soera 9:123
O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.
Deze aya's zijn niet uit hun context gehaald en worden in meerdere islamitische landen ook daadwerkelijk toegepast.
Voor een goed begrip van aya 9:29 is er op Wikipedia een goed en uitgebreid artikel.
Kijk, als ongelovigen geld op kunnen brengen of als slaven werkzaam kunnen zijn, hoef je ze niet per se te doden. Daar is de islam heel soepel in.

Geen opmerkingen: