28 mrt. 2008

Fitna


Pointer heeft hem gezien, die film van Wilders. Er was niets nieuws bij en daarom was het niet bijzonder indrukwekkend. Wereldwijd werd bewondering uitgesproken voor de gematigde reacties van Nederlandse moslims. Zelfs Wilders zelf maakte daar een waarderende opmerking over, althans wat betreft de reacties in Nederland. Pointer is niet zo overtuigd van de goede wil onder de moslimbevolking en heeft daar goede redenen voor. Is Fitna nu nog te zien op het internet? Nee, eerst werd de website van Wilders uit de lucht genomen en nu heeft ook LiveLeak.com zowel de Engelse als de Nederlandse versie van haar website gehaald, wegens ernstige bedreigingen.
Following threats to our staff of a very serious nature, and some ill informed reports from certain corners of the British media that could directly effect the safety of some staff members, Liveleak has been left with no other choice but to remove Fitna from our servers. This is a sad day for freedom of speech on the net, but we have to place the safety and well being of our staff above all else. We would like to thank the thousands of people from all backgrounds and religions, who gave us their support. They realised LiveLeak.com is a vehicle for many opinions and not just for the support of one. Perhaps there is still hope that this situation may produce a discussion that could benefit and educate all of us, as to how we can accept one another’s culture. We stood for what we believe in, the ability to be heard, but in the end the price was too high.
Het is levensgevaarlijk, om te laten zien, wat moslims zelf over hun geloof en hun principes te vertellen hebben. Dat is wat de film van Wilders doet, het doorgeven van registraties van de werkelijkheid. Het is wat knippen en plakken; wat staat er in de koran en wat zeggen moslims daarover en over ons. Daar wordt niets van vertekend, maar het is wel een eenzijdig beeld.
Dat heb je altijd.
Als je berichten doorgeeft over de oorlog in Irak, is dat ook eenzijdig, want er zijn nog steeds veel gebieden op de wereld waar geen oorlog is. Zou er dan daarom geen berichtgeving over de oorlog in Irak gegeven mogen worden? In de reclame heb je het ook. Een bepaald product is ergens goed voor, maar dat is eenzijdige berichtgeving, want er zijn talloze producten die nergens goed voor zijn en ook andere, die ergens anders goed voor zijn en zou je dan niet mogen zeggen, dat een bepaald product ergens goed voor is? Ja, dat mag, maar het is eenzijdig. Je hebt het ook met rekenen. Je moet toegeven dat één plus één twee is, maar dat is heel eenzijdig, want er zijn talrijke aantallen, die je, als je ze bij elkaar optelt, een heel andere uitkomst bieden. Zelfs als we iemand vertellen hoe laat het is, kan dat niet anders dan eenzijdige berichtgeving zijn, want niet alleen waren er in het verleden talloze momenten dat het nog niet zo laat was en zelfs de huidige datum niet was bereikt, ook is het op datzelfde moment naar het westen toe vroeger op de dag en naar het oosten toe later.
Zo kunnen we doorgaan. Elk bericht is eenzijdig en dat kán niet anders.
In de film Fitna gaat het over enkele duistere kanten van de islam en dat wil niet zeggen dat alle moslims bij die duistere kanten betrokken zijn of zich daarmee verwant voelen. Het punt is wél, dat wij, westerlingen, dat niet weten en niet kunnen inschatten en dat moslims ook niet willen dat we dat weten of kunnen inschatten. Daarom worden mensen door moslims met de dood bedreigd, als ze er iets over laten zien.
Wilders heeft een aantal zeer laakbare dingen geroepen, zoals bijvoorbeeld dat de koran verboden moet worden, maar je hoort Wilders niet zeggen dat er moslims gedood moeten worden. Alleen moslims roepen dat er mensen, Wilders natuurlijk, maar ook anderen, gedood moeten worden. Ook nu weer. Dan hoor ik ook moslims op tv zeggen, dat zij de wet als norm willen stellen. Dat klinkt goed. Dat de wet dan veranderd moet worden, zodat andersdenkenden naar de wet kunnen worden gedood, moet er wel bij gezegd worden. Je moet gewoon eerlijk voor je geloof en mening uitkomen, nietwaar?
Pointer vindt aya 123 van de 9de soera wel makkelijk te onthouden en Pointer moet de eerste moslim nog tegenkomen, die zegt, dat dit vers niet toegepast mag worden, maar wat erin staat is wel heel erg tegen onze wet. Dan klopt het niet meer, hè?

Dan snap je wel dat Fitna van het internet afgehaald is. De dreiging is reëel, ook als er moslims zijn die (nog) niet tot moorden overgaan.
Toch is de Nederlandse versie van Fitna nog 4.300.691 keer bekeken en de Engelse versie 3.498.559 keer. Pointer heeft talloze reacties gelezen, waarin om het hardst geroepen wordt, dat de in Fitna geciteerde teksten niet in de koran staan, maar Pointer heeft zelf een exemplaar van de koran en daarin waren die teksten gemakkelijk terug te vinden. Ze staan er wel degelijk in en nog veel meer van dat fraais. Bovendien is het standaard voor het conservatieve monotheïsme om andersdenkenden te vervolgen, te verdrukken en te doden, dus dat geldt niet alleen voor de islam. De islam is geen uitzondering op die regel en het vervelende is dat de regel door moslims nog steeds in praktijk gebracht wordt. Uiteraard zijn er ook gematigde moslims.
Dat is nu juist het probleem. Door erop te wijzen, dat niet ieder moslim met moordplannen rondloopt, wordt tegelijk daarmee verbonden, dat het politiek niet correct is, om te laten zien, dat er moslims zijn, die wél met moordplannen rondlopen en als het bovendien ook tot moorden komt, dan is er steeds meer begrip voor de daders, omdat er zoveel kwaad over "de strijders voor Allah" gesproken wordt. Nu al wordt Wilders ervoor verantwoordelijk gesteld, als er ergens ter wereld christenen door moslims worden afgeslacht. Daar kan Pointer, ook zonder Wilders te verdedigen, het niet mee eens zijn. Moordenaars zijn domweg zelf verantwoordelijk voor de moorden die zij plegen. Helaas staat Pointer met dat idee in een nogal geïsoleerde positie.
In de uitzending van Nova over de film wordt dudelijk dat het accent van de kritiek op Fitna ligt in de bewering dat er haat mee gezaaid wordt. Dat zou zeker zo zijn, als de schokkende beelden geen registratie van de werkelijkheid zouden zijn, maar in scène gezet zouden zijn, om iets te suggereren wat niet de werkelijkheid is. De scènes zijn helaas echt en er is niets te zien in de hele film wat niet gewoon een registratie is van wat er echt aan de hand is. Er wordt ook niet gesuggereerd, dat iedere moslim hetzelfde denkt. Het is wel een eerlijke uitstalling van islamitische onverdraagaamheid en dat is, zoals al gesteld is, een eenzijdig beeld, zoals alle berichtgeving per definitie eenzijdig is. Die onverdraagzaamheid van een deel der moslims, daar houdt Wilders niet van en dat maakt Fina wqel duidelijk. Tja, Pointer houdt daar ook niet van, maar Pointer vindt dat die film niet meer nodig was, na alle ophef die eraan vooraf gegaan is. Wilders had zijn punt al gemaakt en hij zou het versterkt hebben, als hij had gezegd, dat bij nader inzien het risico te groot is, om de film uit te brengen. Per slot is Fitna geen verrijking van onze cultuur, zoals Submission, de film van Van Gogh dat nu juist wél was.
Nu hoor je politici als goed gedresseerde papagaaien zeggen, dat je tegenover de onverdraagzaamheid van Wilders niet de onverdraagzaamheid van moslims moet afmeten, want dat werkt juist polariserend. Nee, ondanks de provocaties van de onverdraagzame Wilders gedraagt de moslimgemeenschap zich voorbeeldig, is het verhaal. Maar waarom moeten er dan veiligheidsmaatregelen genomen worden? Waarom wordt de film van het internet geweerd door doodsbedreigingen? Het verschil is, dat je geen enkel risico loopt, als je Wilders onverdraagzaam noemt, maar als je moslims onverdraagzaam noemt, moet je wél voor je leven vrezen.
Als onverdraagzame moslims waar massieve dreiging en doodsgevaar van uitgaat, nu goed genoemd worden en de onverdraagzame Wilders fout, wordt er heel erg met twee maten gemeten. Moslims komen bij Nova goed weg met domweg ontkennen dat er in de islam iets overdraagzaams is. Zijn er dan geen problemen met moslims? Jazeker dat wordt wel toegegeven, maar als iemand die problemen aangeeft, dan moet die persoon ook meteen de oplossing van die problemen aangeven.
Dat is onredelijk maar niet onoverkomelijk, denkt Pointer.
Het probleem is dat niet alle, maar wel heel veel moslims de westerse cultuur willen onderwerpen en veranderen in een moslimcultuur met alle toeters en bellen die daarbij horen, genocide, dhimmitude en sharia. Een deelprobleem is ook, dat niet alle, maar wel heel veel moslims dat niet erg vinden of afvalligen worden genoemd, als ze dat wél erg vinden en ze willen daar niet het slachtoffer van worden.
Het probleem groeit naarnate de moslimbevolking groeit.
Mensen die het probleem niet willen zien, willen ook de toename van het aantal moslims niet zien. Zij noemen consequent lagere aantallen dan er in werkelijkheid geteld worden. Er zijn nu wel scholen waarop alleen moslimkinederen zitten, maar scholen zonder eem zeer groot aantal moslimkideren zijn er vrijwel niet.
Je krijgt dan mettertijd een situatie, zoals met de islamitische revolutie in Iran, waar lang niet alle gelovige inwoners van Iran blij mee zijn en daar is veel van te leren. Die overweldiging van een hele samenleving moet je voorkomen en als je zo'n megalomane theocratie alleen met geweld kunt voorkomen, dan moet dat maar. In het verleden is er ook voor onze vrijheden en cultuur gevochten en thans valt niet in te zien, dat het nu niet meer de moeite waard is, om onze vrijheden en cultuur met toepassing van onze seculiere wetgeving en de Universele Rechten van de Mens te verdedigen. Wie daar nog niet zeker van is, moet maar eens een kijkje gaan nemen in Iran en dan valt meteen op dat Fitna geen overdreven beeld geeft van de harde werkelijkheid.

Aan de andere kant, als er in Nederland, in Europa een andere soort islam groeit, een soort, die zich aan onze wetten en normen houdt en onze vrijheden respecteert, inclusief de volledige mensenrechten, dan is dat niet iets waarover wij ons ongerust hoeven te maken. Dat is met het jodendom en het christendom ook zo gegaan en dan meken een paar verdwaalde extremisten niet veel meer uit. De bewering is immers dat het slechts enkele extremisten betreft, die gevaarlijk zijn? Nou, Fitna gaat niet over een aanvaardbare islam en Pointer wil graag ervan overtuigd worden, dat zo'n aanvaardbare islam ook werkelijk bestaat. Het zou mooi zijn, als daarover ook eens een film gemaakt kan worden.

Geen opmerkingen: