30 mrt. 2008

Dapper, Maar Wel in de War.


Door de veldslag in de Democratische voorverkiezingen zou je haast over het hoofd zien, dat de kandidaat van de Republikeinen allerlei rare dingen zegt, waarop hij is te verslaan in de algemene presidentsverkiezingen.
Laten we even de balans opmaken.
Een student bekritiseerde McCain om zijn uitspraak over een 100-jarige aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak. McCain zei:
”No American argues against our military presence in Korea or Japan or Germany or Kuwait or other places, or Turkey, because America is not receiving casualties."

Hij ziet daarbij over het hoofd dat de oorlogen met Japan, Duitsland, Korea, om er maar enkele te noemen, niet begonnen zijn op grond van uit de lucht gegrepen verzinsels over massavernietigingswapens en samenwerking met terroristen als Osama bin Laden. Er waren goede redenen voor de Amerikaanse betrokkenheid bij die oorlogen en de regeringen van Japan, West-Duitsland en Zuid-Korea waren daarna geheel autonome democratieën, niet verscheurd door een chaotische burgeroorlog en geen ernstiger bedreiging voor de veiligheid in de wereld dan daarvoor.
Ook McCain heeft iets met een lastige dominee:
John McCain is erg trots op de steun van de dominee John Hagee. Deze John Hagee noemde de katholieke kerk “the Great Whore, an apostate church, the Antichrist and a false cult system.” Voor Nederlandse Calvinisten is dat niets bijzonders, omdat die belijden: “de paapse mis is een vervloekte afgoderij,” maar in Amerika ligt dat allemaal wat gevoelig, naar het schijnt en dan hebben we het ook maar even over wat Hagee zegt over de katholieke kerk en joden.
zie hier:
Fanaciën en economie is niet het sterke punt van McCain:
McCain:
"In the shorter term, if you somehow told American businesses and families, 'Look, you're not going to experience a tax increase in 2010,' I think that's a pretty good short-term measure."

Daarmee maakt hij de belastingverlagingen waar hij tegen stemde in 2001 en 2003 permanent. In die tijd waren dat weggevertjes aan de rijken. Nu de USA wat verder op de weg zijn, om hun oorlogseconomie van de Chinezen te lenen en de rijken steeds maar rijker geworden zijn, heb je die belastingverlagingen niet meer om de armen en middenklasse wat te geven, waardoor de economie weer wat zou kunnen aantrekken. McCain geeft zelf toe, van economie niet zoveel verstand te hebben, als eigenlijk zou moeten en dat blijkt maar weer uit dit read-my-lips-citaat.
McCain is wel vaker niet zo consistent:
John McCain was in 2000 ook in de race voor het presidentschap en moest het toen opnemen tegen George W. Buswh, op dat moment goeverneur van Texas. McCain liet het volgende bericht verspreiden:
"This is a Catholic Voter Alert. Governor George Bush has campaigned against Senator John McCain by seeking the support of Southern fundamentalists who have expressed anti-Catholic views. Several weeks ago, Governor Bush spoke at Bob Jones University in South Carolina. Bob Jones has made strong anti-Catholic statements, including calling the Pope the anti-Christ, the Catholic Church a satanic cult! John McCain, a pro-life senator, has strongly criticized this anti-Catholic bigotry, while Governor Bush has stayed silent while seeking the support of Bob Jones University. Because of this, one Catholic pro-life congressman has switched his support from Bush to McCain, and many Michigan Catholics support John McCain for president."

Dat is weer iets anders dan wat zijn supporter dominee John Hagee te melden heeft, een opmerkelijke omslag. Wispelturig, nietwaar?
Soms zie je harde tegenstellingen tussen woord en daad bij McCain:
McCain:
"Everybody says that they're against the special interests. I'm the only one the special interests don't give any money to."

Dat klopt niet, zie hier:
McCain en zijn autoriteitsprobleem:
In zijn hoofdkantoor op wielen, de "Strait Talk Express" gaat de telefoon en McCain neemt op, luistert zeer geconcentreerd, zodat je denkt dat er een internationale crisis aan de gang is waarover Bush zijn mening vraagt. “Die andere lijkt me heel goed,” zegt McCain dan en daarmee is het gesprek afgelopen. Even later herhaalt zich dat. Het is Cindy, legt McCain uit. Cindy is zijn vrouw en het gaat over een nieuwe barbecuegril. “Ze kan moeilijk beslissen,” voegt McCain toe. Nou, hij had toch al beslist, welke het worden moest? Je moet voor de USA een president hebben wiens beslissingen worden gerespecteerd door zijn helpers.
Soms moet martelen wel kunnen, vindt McCain, maar soms ook niet:
In het debat van 28 november 2007 toont senator McCain zich een tegenstander van martelpraktijken door militairen te velde, overeenkomstig het Handboek Soldaat. Maar toen het over de praktijken van de CIA ging had hij ineens het tegenovergestelde standpunt.
Een onnavolgbaar diepe analyse van McCain:
Toen McCain in Philadelphia was, werd hem gevraagd of hij niet bezorgd was dat anti-Amerikaans oproer in Irak zo tegen tegen de verkiezingen niet zou kunnen toenemen met de bedoeling daarmee de Democraten bij de presidentsverkiezingen in het voordeel te brengen, was zijn antwoord: “Yes, I worry about it.”
Tja, maar met de aanvallen van 9/11 bracht dat George Bush juist tot de oorlogen in Afghanistan en Irak en met die toename van geweld verdiende hij een tweede termijn. Hoe weet McCain dan, dat nu dezelfde vijand hetzelfde wil doen met een tegenovergesteld doel?
Geen steun van lobbyisten voor de campagne van McCain... of toch?
Nog eens even over dat gezegde van McCain, dat hij de enige is die geen geld van special-interestgroepen aanneemt.
"It's an interesting dichotomy. On the one hand, he's presenting himself as the crusader against special interests and yet, on the other hand, he's surrounded himself with senior advisers that are lobbyists," said Sheila Krumholz of the Center for Responsive Politics, a nonpartisan, non-profit research group focused on money in politics.
Genoemd worden de lobbyist en campaign manager Rich Davis; zijn topadviseur Charlie Black is lobbyist en brengt niets in rekening, ook degene die zijn senaatskantoor runt, Mark Buse is een lobbyist. Ze werken allemaal gratis voor hem, zoals Mark Penn voor Hillary Clinton werkt en ruim 5 miljoen dollar in rekening brengt.
Het onderscheidend vermogen van McCain:
In Jordanië had McCain een merkwaardige uitspraak:
that it was "common knowledge and has been reported in the media that al-Qaeda is going back into Iran and receiving training and are coming back into Iraq from Iran, that's well known. And it's unfortunate." A few moments later, Sen. Joseph Lieberman, admiringly gazing at McCain until that moment, stepped up and whispered something in the presidential candidate's ear. McCain then blurted out: "I'm sorry, the Iranians are training extremists, not al-Qaeda."
Kijk je moet altijd wat hulpjes bij je hebben om wat richting te geven aan je begrip en interpretatie van de werkelijkheid, maar dat al-Qaeda geen extremisten traint is ook weer onjuist, dus zo wordt het nooit wat met de oude krijger. Hij weet nog steeds niet dat Al Qaida en de Sji’iten onderling ernstige conflicten uitvechten. Maar ja, als je nog maar vijf jaar met zo’n slordig oorlogje bezig bent, houd je dat soort triviale zaken niet zo bij als presidentskandidaat. In de loop van de komends eeuw wordt het wel duidelijk.

Het misverstand bij McCain komt geheel op de rekening van Bush zijn oorlogspropaganda sinds begin 2002 over de nauwe relatie tussen Iran en Al-Qaeda en de nieuwere beschuldigingen dat shi’itische militieleden die geassocieerd worden met de Mahdi Army in Iran getraind worden. Een andere militiegroep is gebonden aan de Hoge Islamitische Raad van Irak, vertegenwoordigd in de huidige Irakese interim-regering. Strijders die banden hebben met Al-Qaeda zijn soennieten en ook kent deze bevolkingsgroep een meer seculiere stroming met eigen milities. Hetzelfde is bij de Koerden het geval, PKK-georiënteerde Koerden zijn overwegend seculier met een socialistische inslag en er religieuze Koerden behoren tot de soennitische stroming Ansar al Islam. Zes groepen dus, ingedeeld naar drie etnische entiteiten en elk verdeeld in een singuliere en een religieuze stroming. Deze zes staan elkaar naar het leven en ze hebben elk ook helpers en reserves in het buitenland.
Zoals de laatste dagen duidelijk blijkt, was de afname van geweld in het voorbije jaar het gevolg van een moeizaam in stand gehouden wapenstilstand. Maar, enerzijds kunnen milities niet rustig gehouden worden tijdens een langdurige gevechtspauze en anderzijds wil de interim-regering voor de verkiezingen in de komende herfst graag orde op zaken stellen, door tegenstanders uit te schakelen, liefst met hulp van de nog aanwezige buitenlandse troepen. Dat is de reden, dat het geweld weer in volle hevigheid is opgelaaid. Dat de regering Bush de troepenmacht met 30.000 man heeft versterkt heeft er dus niets mee te maken. De Amerikanen hebben maar een marginale invloed op de gebeurtenissen in Irak. Van enige beheersing van de situatie is geen sprake. Iran profiteert daarvan en dat maakt de Amerikanen boos.
In de lente van 2003 liet Iran weten enkele topmensen van Al-Qaeda vastgezet te hebben. Iran stelde een ruil voor tegen leden van de anti-Iraanse groep Mujihiddin e Kalk (MEK) die zich in Irak aan de Amerikanen had overgegeven. Bush weigerde dat.
After the May 12, 2003 terrorist bombing in Saudi Arabia, which killed eight U.S. citizens and 26 Saudis, Rumsfeld declared, "We know there are senior al Qaeda in Iran ... presumably not an ungoverned area." Then CBS news reported, "U.S. officials say they have evidence the bombings in Saudi Arabia and other attacks still in the works were planned and directed by senior al Qaeda operatives who have found safe haven in Iran."
Hier wordt het allemaal niet doorzichtiger van, maar het dient om te suggereren dat er belangrijke leiders van Al-Qaeda terroristische acties vanuit Iran kunnen leiden.
Mochten er echter toch nog leden van Al-Qaeda vanuit Iran opereren dan wil dat nog niet zeggen dat de Iraanse regering daar iets mee te maken heeft en dit wordt bevestigd doordat Iran enkele honderden leden van Al-Qaeda heeft uitgeleverd aan hun landen van herkomst en hun namen heeft doorgegeven aan de VN. Dan is het wel heel vreemd te denken dat de organisatie Al-Qaeda vanuit Iran maar kan doen wat ze wil. Vanuit Europa worden ook acties door Al-Qaeda ondernomen.
Nu ligt Iran wel wat dichter bij het toneel van actie. Daar moeten we aan denken, als in juli 2005 Ali Younessi, de Iraanse minister van Informatie en Veiligheid, zegt sinds 2001 meer dan duizend leden van Al-Qaeda in hechtenis genomen te hebben. Sommige van hen waren naar Iraanse steden gevlucht, daar ontdekt en gearresteerd, omdat ze terroristische acties buiten Iran aan het voorbereiden waren. Er waren ook leden bij van de Ansar al Islam en nog steeds in de gevangenis, maar eveneens is duidelijk dat deze groep ooit steun van Iran gekregen heeft en velen wel zijn ontwapend maar inmiddels op vrije voeten zijn gesteld.

Wikipedia over Ansar al-Islam
Ansar al-Islam fortified a number of villages along the Iranian border, with Iranian artillery support. [1] The local villagers were subjected to harsh sharia laws; musical instruments were destroyed and singing forbidden. The only school for girls in the area was destroyed, and all pictures of women removed from merchandise labels. Sufi shrines were desecrated and members of the Kakkai (a non-Muslim Kurdish religious group) were forced to convert to Islam or flee.[2]
Ansar al-Islam quickly initiated a number of attacks on the peshmerga (armed forces) of the PUK, on one occasion massacring 53 prisoners and beheading them. Several assassination attempts on leading PUK politicians were also made with car bombs and snipers.

Het laat zich begrijpen dat Al-Qaeda, gevlucht uit Afghanistan, te maken heeft met Ansar al-Islam, in het Koerdische gebied, dus buiten de directe controle van Sadam Hoesein. Osama bin Laden was een vijand van Sadam Hoesein en alle Koerdische groeperingen waren fel tegen Sadam, alle sji’iten ook, evenals de streng religieuze soennieten. Als iedereen tegen iedereen is en de vijand van je vijand is jouw vriend, dan kan het nog best gezellig zijn met elkaar.

Geen opmerkingen: