2 mrt. 2008

Barack Obama versus Hillary ClintonNog steeds geen Woorden maar Daden
Throughout the day, Clinton sharpened her effort to focus voters on national security, stressing her record on the issue and attacking that of her opponent. "His entire campaign is based on making a speech in 2002," she said, referring to Obama's much-publicized stance against the invasion of Iraq. "I give him credit for making the speech. But the speech was not followed up by action."

Hoezo actie? Barack Obama was toch geen president op dat moment? Hij kon helemaal geen actie ondernemen als deel van de oppositie tegen de oorlog in Irak en hij zat nog niet eens in de Senaat. Wie wel als senator actie kon ondernemen was senator Hillary en zij stemde vóór de oorlog en steunde daarmee de acties van George W. Bush!
Ze zal dus echt niet genoten hebben van de speech van Obama in 2002.
"Everyone knows that John McCain will make this election about national security," she said, calling Obama "missing in action" for a Senate vote on Iran as chairman of a subcommittee that deals with NATO's role in Afghanistan. "If you can't have that debate with me, how can you have it with John McCain?"

Iedereen weet dat Al Qaida onder Sadam Hoesein geen invloed of basis had in Irak. Osama bin Laden en Sadam waren verklaarde vijanden van elkaar. Op dit moment heeft Al Qaida vaste voet gekregen in Irak en verscheidene waarnemers hebben gesignaleerd dat de inval in Irak een enorme reclamecampagne voor Al Qaida is geweest, waardoor duizenden moslims als terroristen voor deze terreurorganisatie zijn geworven. Deze kunnen nu in Irak als stadsterroristen tactische en gevechtservaring opdoen. Daar is de wereld niet veiliger van geworden. Door de oorlog tot Afghanistan te beperken zou met meer inzet en het volledig uitschakelen van de Taliban tot in Pakistan geen ruimte zijn voor uitbreiding van Al Qaida en Osama bin Laden, samen met andere leiders van Al Qaida, zou geen veilige schuilplaats meer hebben.
Blijkens het citaat hierboven lijkt Hillary enkele zaken door mekaar te halen. Iran heeft namelijk niets te naken met de strijd van de NATO in Afghanistan en dus ook niet met zijn voorzitterschap van de commissie die het proces in Afghanistan begeleidt. Bekend is dat er bij de NATO geen enkele steun is voor de intenties van Bush en McCain om Iran plat te bombarderen. Kennelijk ziet Clinton wel heil in zo’n actie om op die manier de veiligheid van de VS te versterken. Tegen McCain zou Obama dit afkeuren als een totaal krankzinnig idee, om zonder aanleiding nog in een tweede wespennest te gaan roeren. De gedachte dat Iran bezig is atoombommen te maken is reeds sinds maart 2007 afgevoerd omdat de CIA en andere onderzoekers en waarnemers tot de conclusie zijn gekomen dat hier geen sprake van was. Aangezien de Amerikaanse administratie toen in vijandige taal bleef volharden, nam Putin de gelegenheid waar om invloed bij Iran te verwerven met het toezeggen van Russische steun voor vreedzame kernenergie en het sluiten van een pact voor militaire bijstand. Oorlog met Iran is dus ook direct een volledige oorlog met Rusland, maar daar schrikt McCain niet voor terug.
"This is a wartime election," Clinton said as police helicopters buzzed overhead. "We have a war to end in Iraq, and a war to win in Afghanistan. . . . We have real enemies, sitting in some cave somewhere, trying to figure out how to hurt us again." Clinton's final Texas stop was at the Dallas fairgrounds. There, she pledged to bring U.S. troops home from Iraq within the first 60 days of her presidency and again emphasized that her experience would make a difference. "Everybody's going to be saying, 'But what will Texas do?' " she said. "I'm not asking you to take a leap of faith. I'm asking you to look at what I've already done."

Maar, zoals Pointer reeds aangegeven heeft, als je dan wilt kijken naar wat ze allemaal gedaan heeft an dit onderwerp, krijg je niets te zien, want ze heeft niets gedaan behalve Bush steunen in zijn hachelijke avontuur in Irak dat op een nachtmerrie is uitgelopen. Overigens is zij hier fout geciteerd of het is een verspreking. Clinton heeft beloofd binnen 60 dagen met een plan te komen voor de terugtrekking van de troepen uit Irak. Die troepen binnen 60 dagen terugtrekken is volkomen onmogelijk en volgens Pointer heeft ze dat ook nooit gezegd.
Clinton bekritiseert Obama in Texas.
Obama beantwoordt kritiek van Clinton
"Real change isn't about changing your position to fit the politics of the moment," he declared this afternoon in a gymnasium at the Rhode Island College Recreation Center. "Real change, for example, is not calling NAFTA a victory and saying how good it was for the American people until you decide to run for president," Obama continued, reprising an argument that he has made about Clinton in the days running up to Tuesday's primary contests in Rhode Island, Vermont, Texas and Ohio.


NAFTA kwam uitgebreid ter sprake in het laatste TV-debat, voordat op dinsdag aanstaande de voorverkiezingen gehouden worden in de grote staten Ohio en Texas waar Clinton met dubbele cijfers moet winnen om iets van haar achterstand goed te maken. NADTA, de North American Free Trade Agreement krijgt de schuld van het wanbestuur van Bush dat in Ohio voor het verlies van banen heeft gezorgd. NAFTA was een speerpunt van beleid voor Bill Clinton die er veel beter mee kon omgaan zodat er onder zijn presidentschap per saldo 27,4 miljoen banen bijkwamen. Hillary heeft gezegd dat ze altijd al tegen NAFTA is geweest, maar als we kijken wat ze daar dan tegen gedaan heeft zien we niets. Ze heeft zich er zelfs nooit tegen uitgesproken, maar Obama wil herziening van de NAFTA, dus nieuwe onderhandelingen met Mexico en Canada. Bush gaf belastingvoordelen aan de grote bedrijven om fabrieken naar het buitenland te verplaatsen, waar meer winst te maken was voor de aandeelhouders. Barack zegt:
“I will tell you that I will be thinking about workers and not just Wall Street when I put together trade agreements."

Barack Obama is niet tegen lobbyisten die de belangen van hun cliënten bepleiten. Lobbyisten zijn een waardevolle bron van informatie voor politici, maar hij weigert campagnegeld aan te nemen van federale lobbyisten die hem daarmee zouden kunnen beïnvloeden in zijn beleidsbeslissingen. Clinton neemt wel dat geld aan en McCain neemt geen geld aan van lobbyisten, zegt hij, maar laat dure lobbyisten voor zijn campagne dure diensten verlenen, zonder hen daarvoor te betalen.
Obama zegt:
"Real change isn't voting for a bankruptcy bill that makes it harder for families to climb out of debt," Obama said. "She said she voted for this bill and then she hoped it wouldn't pass. I've got to say, that's not how things work. If you don't want it to pass, you don't vote for it.” Real change, he said, isn't voting for the war in Iraq and then describing it as "actually a vote for more diplomacy."
"The title of the bill was 'A Resolution to Authorize the Use of the United States Armed Forces Against Iraq,' " Obama said. "That sounds like you were voting for authorizing the use of armed forces against Iraq. I knew what it was. Lincoln Chaffee knew what it was."
Chaffee, a former Republican senator from Rhode Island, has endorsed Obama and was in the audience. The campaign pegged the overflow crowd at 10,000.

Een poll van verdacht rechtse huize geeft op dat Clinton op Rhode Island op kop gaat met 49% en dat Obama volgt met 40%, terwijl nog 11% niet beslist heeft. Feit is dat Clinton op massieve steun in Rhode Island kon rekenen, omdat zij en haar man er zo vaak op bezoek zijn geweest, dat Bill wel eens gezegd heeft dat hij eigenlijk de lokale belasting als inwoner zou moeten betalen.

Geen opmerkingen: