10 mrt. 2010

Drinking With The Wind: zoet water uit zee door wind  • Toepassing van duurzame energie door gebruikmaking van van zonne- en windenergie (hybride uitvoering);

  • Zeer energiezuinige installatie door gebruik van energieterugwinning;

  • Zeer zuiver water geschikt voor drinkwater, levering van drinkwater in flessen, irrigatiewater, proceswater en overal waar schoon water van levensbelang is;

  • Snelle installatie en demontage voor optimale inzetbaarheid;

  • Zeer mobiele installatie opgebouwd in bijvoorbeeld een 8, 10 of 20 ft. container. Zelfs de windmolen past in de container! De container wordt geventileerd om hoge temperaturen te beperken;

  • De installatie levert maximaal 7.000 liter schoon water per dag uit zeewater; grotere installatie en installaties voor het zuiveren van zoet water zijn beschikbaar binnen het concept “Drinking with the wind”. Andere capaciteiten op aanvraag.

  • Beschikbaarheid van elektra (48 en 230 Volt).


LINKCOLUMN: ‘ MVO+ ... Maatschappelijk Verantwoord Stimuleren 2
De term werd opgepakt door Carel van Sorgen van 247TailorSteel.com uit Varsseveld. Hij tracht daarmee ondernemers tot MVO-plus te bewegen.
MVO+, omdat hij MVO-sec, maatschappelijk verantwoord ondernemen, tot een leeglopende term vindt ontwaarden. In stimuleren zit actie. Reden waarom Link zich sterk maakt voor Carel’s gedachte.
In Schiedam heb je Hatenboer-Water, dat vier generaties terug met waterbootjes zeeschepen begon te bevoorraden. De volgende generaties ontwikkelden zich tot complete waterzuiveraars, voor bevloeiing van akkers tot sportvelden, van afval- tot drinkwater.
Samen met de TU Delft ontwikkelde Hatenboer thans een windmolenunit, waarmee men vanuit de wind via drukpomp dan wel elektrische tussenenergie zeewater tot drinkwater kan ontzilten.
Zo’n unit kost 70.000 euro en kan 5.000 mensen van drinkwater voorzien, zoals een touwpomp van 700 euro dat voor 50 mensen doet. Een verhouding van 100:1 dus voor de ‘windwaterpomp’, die ook nog de nodige ambachtelijkheid vereist, terwijl deze voor de
touwpomp nihil mag zijn. Het veelvoud honderdmaal zegt echter weinig, want in het verre achterland doe je met één euro net zo veel als met honderd langs de kust, waar soms ook geen zoetwater is.
Waar het om gaat is dat je met de touwpomp in de verst afgelegen, meest onontwikkelde dorpjes, waar het water uit de grond moet komen, primair mensenlevens kunt redden. Voor ‘windwater’ moet je met je dorp aan zee liggen, waar het niet zozeer om acute nood gaat als wel om korter leven tengevolge van vervuilde ‘modderpoelen’. Net zo belangrijk, want in het ene geval betreft het zeven miljoen stervende mensen in een jaar en in het andere een miljard mensen dat een beduidend te kort leven wacht.
Hatenboer begint in Indonesië op het eiland Semau, dat tegen Timor aanligt. Straks staan op Timor, in de dorpjes, langs de kustlijn Hatenboer’s ‘Drinking with the Wind’ units. Daar is volop zout water, wind en zon.
Op een gegeven moment ontstaat daaruit weer één grote zeewaterontziltende fabriek, die heel Timor kan bedienen. Een zuiver prestigeobject voor waterzuiveraar Hatenboer-Water. Met tegelijk een behoorlijke portie maatschappelijke betrokkenheid. Zo groeit Hatenboer-Water uit tot MVO+, een maatschappelijk verantwoord stimulator die het begrip duurzaam op Semau inhoud geeft.
Schoon helder water is het recht nummer één voor ieder mens op Aarde. Een absoluut recht toch? Tijdens het lezen van deze column stierven ondertussen vijftig mensen door volledig gebrek aan drinkwater. Ondernemer… vul het verouderende MVO-begrip met MVO+ in. Stimuleer concreet de duurzaamheid van onze planeet.
Bent u daar mee bezig? Bel mij. Hoeft niet per se over water te gaan. Elke vorm van MVO+, én maatschappelijk én verantwoord én stimuleren, is een column waard.

Te behandelen water brak- of zeewater;
Productiecapaciteit tot 7.000 liter per dag;
Behandelingsprincipe omgekeerde osmose;


Afmetingen 3.000 x 2.400 x 2.600 mm (10 ft. container);
Gewicht 2.500 kilogram (inclusief windmolen en container);


Type hogedruk pomp plunjer met energie terugwinning;
Voorbehandeling multi media filter en kaarsenfilters;


Beschikbare vermogen tot 6.000 W;
Beschikbare spanning 48 Volt DC en 230 Volt 50 Hz AC;


Inclusief automatisch spoelsysteem na stilstand;

desinfectie van productwater bij transport;

opslag capaciteit.Geen opmerkingen: