30 mrt. 2010

De steigerende kroongetuige


Het NRC meldt:
Meer dan 300 getuigen in strafzaken hebben de afgelopen jaren onder de hoede van het Korps Landelijke Politiediensten een nieuw bestaan opgebouwd. Een klein onbekend deel, had de status van kroongetuige. Zij sloten een deal met het openbaar ministerie in ruil voor strafvermindering. Op praten over die beveiliging rust een taboe. Maar wie eenmaal een deal sloot, zit daaraan vast. Als de getuige zich achteraf bedenkt volgt verzwaring van de strafeis.
Kroongetuige Peter La S. wil af van zijn rol als kroongetuige in het liquidatieproces van het openbaar ministerie in Amsterdam. Hij voelt zich onvoldoende beveiligd, vreest voor het leven van zijn familie en vindt het Team Getuigenbescherming een ‘onprofessionele organisatie’, zo liet hij afgelopen maand voor de rechtbank weten. Als hij had geweten op wat voor manier die beveiliging vorm zou krijgen, zou hij nooit de ‘kluisverklaringen’ afgelegd hebben. La S. vindt dat het openbaar ministerie daarom in zijn zaak ‘niet ontvankelijk’ moet worden verklaard en wil dat zijn verklaringen van het bewijs worden uitgesloten.
Maar het is de vraag of hij de rechtbank daarvan kan overtuigen. Want een deal met het openbaar ministerie over strafvermindering in ruil voor getuigenverklaringen, staat los van toezeggingen over beveiliging na het afleggen van die verklaringen, zo blijkt uit de memorie van toelichting bij de Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken.

Het gaat hier nog verder, maar dit is al genoeg voor mijn commentaar:

DutchPointer zegt:
Wat Vieze Peter ook te melden heeft in de strafzaak, nadat hij daadwerkelijk zijn vroegere maten en bazen verraden heeft, al komt hij daar ook honderd keer op terug, dan is voortaan zijn leven ernstig in gevaar en heeft de overheid dus hoe dan ook de zorgplicht om hem te beschermen.
Wat de aanleiding tot het gevaar is, doet er niet toe. Vieze Peter blijft niets over, dan zich te schikken naar het beveiligingsprogramma. Loopt het fout, dan worden de ambtenaren die daar verantwoordelijk voor zijn op de vingers getikt en ja, misschien hebben die lui van het team wat te weinig professionele ervaring, maar als de één na de anders onder hun handen uit de wereld der levenden wordt gehaald, zullen ze langzamerhand wel wat meer ervaring en handigheid opbouwen. Als er nog wat geoefend moet worden in de praktijk, dan is Vieze Peter een mooi project en we moeten er maar op vertrouwen – tot het tegendeel blijkt – dat het team domweg z’n stinkende best doet en dat ligt ook het meest voor de hand. De meeste mensen hebben een broertje dood aan falen.
Door de getuigenissen van Vieze Peter zijn feiten aan de dag getreden die door mogelijk moeizame recherche middels steunbewijs handen en voeten hebben gekregen. Daaruit moet blijken, dat die verklaringen betrouwbaar zijn. Dan ben je als officier van justitie wel klaar met Vieze Peter. Peter kan niet meer terug of hij zou moeten kunnen aantonen dat de verklaring zijn afgelegd onder bedreiging of marteling. Dat zal er niet inzitten, denk ik.

Oneerlijk verkregen bewijs? Flauwekul.
Het was toch te koop en er is toch een legale zakelijke overeenkomst gesloten? Bewijs kopen met strafvermindering als betaling is nu eenmaal toegestaan.

Dat zorgplichtverhaal van de overheid is een heel goed gemotiveerde zaak. Het is natuurrecht, het recht op leven, dat ieder individu heeft en voor de handhaving daarvan is de overheid verantwoordelijk. Dat heeft met strafrecht niets van doen.

Daarom kan het beschermingsprogramma geen deel uitmaken van een deal, niet gelden als een deel van de betaling in die zakelijke overeenkomst. De bescherming kan wel een logische consequentie zijn, omdat er vanwege de deal reëel gevaar ontstaat.

Er is dus geen sprake van een contract met enkele lege bladzijden. Het recht op behoud en bescherming van het leven is onvervreemdbaar, dus bescherming is vanzelfsprekend niet onderhandelbaar, maar per definitie overheidsplicht.
Als Vieze Peter echter niet volledig levert wat hij beloofd heeft, of er mankeert iets aan, dan kan wel een korting op die strafvermindering worden ingesteld, zoals je een korting kunt krijgen als je een bank koopt die bij levering iets beschadigd blijkt te zijn.
Ik begrijp die advocaat van Vieze Peter dus niet zo goed. Het lijkt wel of Vieze Peter bij nader inzien helemaal geen strafvermindering wil, want dat is de enige mogelijke sanctie op wanprestatie, als hij, na het goed geleverd te hebben, zegt, “laat die beloning maar zitten, want volgens mij is er iets mis met wat ik geleverd heb”.
Het is echter inmiddels gebleken, dat er niets – of heel weinig – mis is met zijn verklaringen. Heel bruikbaar materiaal. Dat heeft men inmiddels nagegaan, want aan een verklaring zonder steunbewijs heb je ook niks. Er blijft dus niets anders over voor de verdediging van de aangeklaagden, dan het steunbewijs kritisch te onderzoeken en, als daar foutjes inzitten, de betrouwbaarheid van het geheel op die puntjes aan te vechten.
Dat is niet zo makkelijk, hè?

1 opmerking:

Anoniem zei

若對自己誠實,日積月累,就無法對別人不忠了。........................................