3 mrt. 2008

Jihad Tegen VrijheidIs het mogelijk nog een serieuze objectieve film over de islam te maken?
We hebben het nu wel steeds over de film van Wilders, maar het is voor mij nog de vraag of die bestaat, of er wel aan gewerkt is. Het idee doet zijn werk. De angst wordt geëxploiteerd en Wilders vaart daar wel bij. Maar dat idee is ook meteen een groot veiligheidsrisico. In zijn plaats zou ik die film – als die er is – niet vertonen. Het is te link. Teveel levens zouden op het spel staan, de schade zou te groot zijn.
Zou een objectieve, wetenschappelijke film nog gemaakt kunnen worden? Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat een wetenschappelijke film, hoewel objectief, niet kritisch zou zijn. En - laten we wel wezen - de koran zelf staat bol van de kritiek op andersdenkenden en spoort de geweldsdreiging, die we nu ervaren schaamteloos aan. Zie bijvoorbeeld soera 4:123.
Er is geen sprake van eerbiediging van de Universele Mensenrechten in de onverdunde versies van de drie Abrahamitische religies, het jodendom, het christendom en de islam. In de bijbel gaat het, evenals in de koran, ook over het afslachten van andersdenkenden. Dat is dringend aanbevolen, nee, geboden. Daar kun je niet omheen. Het is ooit zo opgeschreven en het is nooit geschrapt en gelovigen achten hun gedrukte inspiratiebron nog steeds van kaft tot kaft heilig. Pointer heeft het hier du sniet over vrijzinnigen, ietsisten, agnosten en atheïsten, maar over de rechtstandige leden van CDA, CU, SGP, EO, KRO en NCRV (nog een héél zootje mafkezen).
Wat nu blijkt, is, dat het niet mogelijk is een film over de islam te maken, zonder de ziedende toorn van de hele islamitische wereld over je heen te krijgen, terwijl je wel een objectieve, wetenschappelijke film over het jodendom of over het christendom kunt maken, ook als daarin kritische geluiden te horen zijn. Je kunt satirische films daarover maken, of commerciële spektakelfilms. Dat geeft geen enkel probleem.
Nederland laat zich gijzelen door een islamitische wereld die onwrikbaar anders is, maar dát die wereld anders is, daar kun je alleen thuis over fluisteren, in de hoop dat je niet verraden of afgeluisterd wordt. Er is geen land ter wereld waar per hoofd van de bevolking, door de overheid zoveel telefoontaps gemaakt worden.
Zou er verband zijn?
Wat de populist Wilders ruimschoots aangetoond heeft, is ons nu allemaal wel duidelijk en daarmee is de legitieme functie weg. Het wordt nu tijd dat Wilders bekend maakt, dat het hele filmidee fake is geweest, dat er nooit een camera iets van heeft opgenomen en dat dit ook helemaal niet nodig is. Wilders heeft zijn punt gescoord. Door nu alsnog met zo’n film op de proppen te komen, zou hij laten zien diep en complex gestoord te zijn.
Maar ja, daar was ik toch al bang voor.
De foto bij dit bericht is genomen bij een zeer grote massademonstratie tegen de Deense cartoons te Londen. Die demonstranten werd niets in de weg gelegd, wat mijns inziens veel te ver doorgeschoten tolerantie is. Ook gematigde moslims hebben begrip voor zulke protesten en hun uitingen of ze steunen die zelfs, anders worden ze in eigen kring als afvalligen beschouwd.
De islam laat niet met zich spotten en ja, het christendom wordt in islamitische landen ook bespot en met aanzienlijk meer agressie vooral ook het jodendom, maar dat wordt juist aangemoedigd. Ook gematigde moslims zien dat en ze lachen erom.
Alleen de islam is heilig, de overtuiging van andersdenkenden niet. Dat weet toch iedereen? Het is vanzelfsprekend. Kijk, de islam is vrede en vrede wil toch iedereen? Nou dan!
In de grond van de zaak zijn er, volgens een algemeen geldende regel in de islam - en de profeet spreekt zich ook zo daarover uit - geen ongelovigen, maar onwilligen, dwarsliggers eigenlijk, die wel vrede (=islam) willen, maar geen gehoorzaamheid aan de regels daarvan willen. Die onwilligen zijn schadelijk voor de islam (=vrede) en moeten in toom gehouden worden. Ze zijn als onwillige dwarsliggers ook niet te vertrouwen en minderwaardig. Het zijn volkeren van apen, honden en varkens. Als ze zich onderdanig opstellen en de islam erkennen als de leidende godsdienst en daarnaar handelen, dan is er niets aan de hand.
Het verschil met zeer gematigde moslims is, dat die het al voldoende vinden, als andersdenkenden zich stil houden. Dat vinden de meest gematigde moslims al genoeg, dus onderdanigheid hoeft van hen niet. Andersdenkenden mogen hun eigen godsdienst houden en moslims mogen hun eigen godsdienst houden. Daar is de islam heel schappelijk in.
Nou dat zal dan wel.

snelkoppeling naar Netwerk-uitzending

Ga met onderstaande adressen kopiëren en plakken in de adresbalk

voor een opwekkend filmpje over islamitische vredesactivisten naar:
http://www.youtube.com/watch?v=4i600qrlS2M

Voor klassieke islamitische krijgersromantiek naar:
http://www.youtube.com/watch?v=QL7n1vdGdQQ

Voor onderricht aan de kleintjes naar:
http://www.youtube.com/watch?v=odvRlLZrlJ4

Voor reguliere politiek van keurige moslimautoriteiten naar:
http://www.youtube.com/watch?v=w91MgE3mi80

Voor hoe om te gaan met afvalligheid naar:
http://www.youtube.com/watch?v=mgnncfYRPxk

Every woman looks at the crime of apostasy; how a baby can be torn from its parents because a Muslim woman dared to marry a non-Muslim.

Maar ja, dat is allemaal in het buitenland, hè?
In Nederland is de islam natuurlijk anders, leuker, liever, moderner en zeg nu zelf, het aantal moorden en aanslagen valt hier toch ontzettend mee?
Dit was gewoon een bericht over filmpjes en ik heb de verleiding weerstaan zelf een filmpje te maken.

Geen opmerkingen: