23 sep. 2011

Kabinet weet van alles de prijs maar van niets de waarde


Het is even doorbijten om tot de inhoud te komen, zeggen veel commentatoren. Het moet gaan over de inhoud en iedereen heeft het vooral over de mores.
Dat is onjuist. Je kunt bijna zeggen dat de PVV de militante arm is van VVD en CDA. Ondanks veel verbale kritiek achteraf, zat tijdens het schelden, sarren en schofferen de Regering zichtbaar te genieten. Alles ging volgens plan, behalve het luchtig weggewoven incidentje waarbij de leider van het Hele Nederlandse Volk even de controle over zichzelf verloor en routineus ook de premier van Alle Nederlanders schoffeerde.
Cohen karakteriseerde het gedrag van Wilders als dat van een kleuter, ten onrechte. Bij de kleuter is nog onschuld, maar bij de leerplichtige puber vindt je die onschuld niet meer. We kennen inmiddels als de meest destructieve kracht in ons onderwijs, dat het onderwijs in vrijwel iedere groep leerlingen geterroriseerd wordt door één of meerdere puberale individuen die op school komen met geen andere doelstelling dan om het onderwijs te saboteren, zoals Wilders dat in de Tweede Kamer doet. En als een jongen zijn best doet - meisjes doen er niet toe - dan zal hij de pijnlijke gevolgen daarvan ondervinden in de gang of op straat.
De leider van Heel Het Volk die de regering tot stand bracht die Het Hele Volk Wil en tot een akkoord kwam met CDA en VVD, waarbij iedereen in zijn handen wrijven zou, is, zoals begrijpelijk, in permanente hysterische wrok ontstoken tegen Job Cohen die het bestaat om met zijn dertig Kamerzetels, verkregen door zijn Nederlandse kiezers als Ingrid en haar nieuwe overspelige slaapje Piet (Henk mag niet meer met zijn kinderen omgaan), in te ruilen voor Achmed en Fatima, in de hoop dat deze "terroristische moslims" hemzelf en zijn Joodse rasgenoten, waar ook ter wereld, zou uitroeien (wat Islamisering van Europa immers inhoudt volgens het handvest van HAMAS).
In feite is het echter het CDA dat dwarsligt, door niet verder te willen gaan, dan een wettelijk verbod op onnodig dierenleed bij rituele slachting en op gezichtbedekkende kleding in het openbaar; iets waarvan zelfs ook ik een warm voorstander ben.
Met andere woorden: Het Kabinet Rutte gedraagt zich op punten die de PVV het meest aangaan, verrassend redelijk.
Dat geldt ook voor de Europese politiek.
Ik kan niet zeggen dat de Regering daarin de sterkste opstelling gekozen heeft, namelijk voor een onafhankelijke Europese Budget Autoriteit, maar voor een Budget Commissaris ingebed in een politiek lichaam als de Europese Commissie (daaruit zal dan ook nog veel (overdrachtelijk) bloed vloeien), maar duidelijk heeft de VVD gedacht dat het beter is ten halve te keren, dan ten hele te dwalen en zo heeft Rutte voor het eerst een pro-Europese stelling ingenomen. Als je voor het eerst positief nadenkt over Europese samenwerking, zie je uiteraard niet meteen alle reële voetangels en klemmen. De kwalificatie kleuter is dan ook meer op Rutte van toepassing, vanwege diens naïviteit, maar het is winst, dat nu zelfs de VVD ten lange leste erkent dat het voor alle partijen beter is dat men gemaakte afspraken nakomt. Het kind ziet in dat op het potje plassen beter is dan ernaast.
Volgens de PVV had de kleuter naast het potje geen urine maar benzine moeten plassen, om vervolgens door te spelen met lucifers het hele huis af te branden. Ja, dat zou beslist een einde gemaakt hebben aan de verzorgingsstaat die de veramerikaanste Ayaan Hirsi Ali nu ook ziet als de enige, in ieder geval de beste, mogelijkheid om islamisering van Europa te voorkomen. Europa moet worden als haar thuisland Somalië en dan zullen Somaliërs als zijzelf geen zin meer hebben om naar Europa te gaan.
Ik heb niet kunnen constateren dat Hirsi Ali terugkomt op haar mening dat het een slecht idee is om meisjes door besnijdenis van hun seksueel genot te beroven, maar dat zal wel verband houden met een ongetwijfeld onbevredigende romantische affaire waarin ze zich gestort heeft, in weerwil van het feit ze zelf door die besnijdenis onomkeerbaar seksueel invalide gemaakt is. Juist daarom trekt Wilders meer op Pamela Geller het 52-jarige gangstermeisje dat meer seks in de politiek brengt.

Maar ja, als Europa moet vervallen tot de barbarij die Ayaan zelf is ontvlucht, dan komen de stalen kuisheidsgordels weer in zwang. Wat ik je brom.
Als we nu alle PVV-idealen die niet aan de orde gesteld zijn door dit Kabinet terzijde schuiven, blijven er harde besnijdenis van budgetten over, die evenzeer de potentie van Nederland ernstig aantasten. In de loop der jaren zijn met veel zorg en toewijding financiële mechanismes geschapen die het ergste voorkomen, waardoor kostbare en onvruchtbare noodreparaties overbodig waren geworden. Die worden weggevaagd, omdat het miljoenen kost, maar zonder te beseffen dat de samenleving daardoor voor miljarden wordt geschaad.
Probeer u voor te stellen wat het zou kosten een prima AOW in Somalië te regelen. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn in een land waar vrijwel niemand 65 wordt? Nou, daar zijn die mensen dus zelf verantwoordelijk voor, zegt Rutte en die koers, naar eigen verantwoordelijkheid moet ook in Nederland gevolgd worden. Wat de AOW betreft valt voor dit moment nog wel mee, maar des te harder moeten elders de klappen vallen. En, verdomd, als de gelegenheid zich dan voordoet om een reusachtige sprong in die richting te maken, door de EU te laten instorten en de Nederlandse economie volledig van de kaart te vegen, zodat we weer op piraterij ter zee zijn aangewezen, dan verlegt Rutte plotseling de koers en wordt daarbij gesteund door VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, CU en PvdD, tot grote woede van de PVV, die zelfs niet meer zeker kan zijn van de loyaliteit van de SP.
Meer eigen verantwoordelijkheid voor Griekenland is uiteraard een reële benadering, maar meer eigen verantwoordelijkheid voor werkeloosheid door het falen van je baas, als je een 40-plusser bent en dus nergens meer terecht kunt? Kijk, dat moet je slikken en dan mag je stikken van dit Kabinet, maar als ieder land 0,7% van haar budget besteedt om Nederland dan te helpen, zullen er zelfs Nederlanders zijn die erop vooruit gaan.

Geen opmerkingen: