18 mei 2010

Supreme Court: Seksueel gevaarlijke veroordeelden kunnen onbeperk vastgehouden worden

Elena Kagan

Het Hooggerechtshof in de VS heeft met een 7:2 meerderheid bepaald dat gevangenen die geacht worden seksueel gevaarlijk te zijn voor onbepaalde tijd vastgehouden kunnen worden, ook nadat hun straftijd erop zit.
Dat zal velen in de kringen der slachtoffers verlicht doen ademhalen, maar hoe zit dat nou?
De maatregel was al eerder ingesteld door het Congres maar een lagere rechtbank had eerder geoordeeld dat het Congres daarmee haar bevoegdheden overschreden had. Dat oordeel is nu dus teruggedraaid.
"Het statuut is een noodzakelijke en juiste verworvenheid van de uitoefening der federale autoriteit ingevolge welke het Congres is toegestaan federale strafwetten uit te vaardigen en overtreding daarvan te bestraffen, naar behoren te voorzien in de opsluiting van die overtreders en de veiligheid te verzekeren van degenen die niet zijn opgesloten, maar die worden beïnvloed door de federale opsluiting van anderen," zei rechter Stephen Breyer schrijvend voor het meerderheidsstandpunt.
In 2006 tekende President G.W. Bush de Adam Walsh Child Protection and Safety Act die het opnemen in een inrichting van seksueel gevaarlijke veroordeelden autoriseerde.
De wet, genoemd naar de zoon van "America's Most Wanted" televisie host John Walsh, werd aangevochten door vier mannen die gevangenisstraffen uit zaten variërend van twee tot acht jaar voor het bezit van kinderporno en seksueel misbruik van minderjarigen. De uitvoering van hun straf zou meer dan twee jaar geleden zijn beëindigd, maar gevangenisautoriteiten zeiden dat er gevaar bestond voor seksueel gewelddadig gedrag of molest van kinderen als ze zouden worden vrijgelaten.
De vierde afdeling van het Hof van beroep in Richmond had vorig jaar geoordeeld dat het Congres haar bevoegdheid had overschreden door de federale overheid toe te staan seksueel gevaarlijke veroordeelden voor onbepaalde tijd vast te houden.
Maar "wij concluderen dat de Grondwet aan het Congres de wetgevende macht toekent, voldoende om deze wet in te voeren," zei Breyer.
Advocaat Generaal Elena Kagan bepleitte bij het Hooggerechtshof met succes de zaak voor de federale overheid. Kagan is President Obama's kandidaat om benoemd te worden tot rechter in het Hooggerechtshof.
Kagan vergeleek in januari de macht van de overheid om seksuele predators op te sluiten met haar bevoegdheid om federale gevangenen in quarantaine te houden als hun straf erop zit maar ze een zeer besmettelijke, dodelijke ziekte hebben.
"Zou iemand kunnen zeggen dat de federale overheid die macht op grond van Artikel 1 niet heeft om een dergelijke veiligheidsmaatregel voor het publiek te nemen? En exact hetzelfde is hier waar. Dit is precies wat het Congres hier doet," zei ze.
Rechter Clarence Thomas week af van het oordeel van het hof zeggend dat het Congres alleen wetten kan instellen die het lijstje van federale bevoegdheden in de Grondwet betreffen.
Niets in de Grondwet "geeft de gedelegeerden in het Congres uitdrukkelijk de macht om een regiem van burgerlijke opsluiting van seksueel gevaarlijk personen te legaliseren, noch enige andere voorziening in de Grondwet bekleedt het Congres of enige andere tak van de federale overheid met zulke een macht," zei Thomas.
Thomas werd gedeeltelijk bijgevallen door rechter Antonin Scalia.
Hoofdofficier van Justitie John Robberts kende vorig jaar een rekwest toe pm de vrijlating te blokkeren van 77 gevangenen in de federale gevangenis in North Carolina. Dit waren mensen wier gevangenisstraf voor seksuele overtredingen eindigden. De order van Justitie was bedoeld om tijd te winnen voor de beslissing van het Hooggerechtshof.
De Adam Walsh Child Protection and Safety Act stelt ook een nationale registratie van seksuele overtreders vast en verhoogt de strafmaat voor sommige misdaden tegen kinderen en versterkt ook de bescherming tegen kinderporno. Deze voorzieningen werden niet aangevochten.
De wetten der staten die burgelijke opsluiting toestaan worden niet beïnvloed.
Dit is de zaak U.S. v. Comstock, 08-1224.

Geen opmerkingen: