28 mei 2010

Nieuw: Oud NieuwsDe Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, digitaliseert een omvangrijk deel van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn verschenen tussen 1618 en 1995. Vanaf vandaag is het eerste deel daarvan, één miljoen pagina’s, voor iedereen toegankelijk op kranten.kb.nl.
Het betreft meer dan 70 verschillende kranten, van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant. De overige zeven miljoen pagina’s worden in de komende achttien maanden in etappes aan de website toegevoegd. De webdienst is de grootste, gratis toegankelijke online krantendatabank ter wereld en maakt deel uit van het voornemen van de KB om over vier jaar 10% van alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar te stellen.

Doorbraak in onderzoek
De webdienst vormt een haast onuitputtelijke bron van informatie voor historici, letterkundigen, genealogen, journalisten, taaltechnologen en iedereen die geïnteresseerd is in (familie)geschiedenis. Voor het eerst kan er met één muisklik door miljoenen artikelen worden gezocht. Vanwege de volledige doorzoekbaarheid op alle woorden in de pagina’s en andere geavanceerde zoektechnieken kan de webdienst een doorbraak betekenen in historisch onderzoek.

Collectie
Voor de digitalisering van de kranten is niet alleen gebruik gemaakt van de collectie van de KB, maar ook van het bezit van meer dan twintig Nederlandse archieven en bibliotheken. Daarnaast hebben een aantal buitenlandse instellingen, waaronder het Vaticaans archief, het Russische Staatsarchief voor oude akten en het Nationaal Archief Suriname, hun exemplaren beschikbaar gesteld. Unieke Nederlandse kranten uit de zeventiende en achttiende eeuw, die voorheen niet of nauwelijks toegankelijk waren, kunnen straks door iedereen op het web geraadpleegd worden en op elk willekeurig woord in de tekst doorzocht worden. Zeldzame krantentitels, die verspreid waren geraakt over meerdere buitenlandse instellingen, zijn voor het eerst bijeengebracht en doorzoekbaar gemaakt. Een wetenschappelijke adviescommissie met deskundigen op het terrein van de (pers)geschiedenis heeft de selectie gemaakt.

Oudste krant tijdelijk terug in Nederland
Tot de eerste lichting gedigitaliseerde kranten behoren zowel kranten uit de twintigste eeuw als de oudste (bekende) krant van (circa) 14 juni 1618, waarvan het enige exemplaar zich in de Zweedse Koninklijke Bibliotheek bevindt. Ter gelegenheid van de lancering komt deze krant, Courante uyt Italien, Duytslandt, voor het eerst in bijna 400 jaar weer terug naar Nederland. De KB stelt de krant tijdelijk (en gratis) ten toon in het KB-gebouw.

KB, nationale bibliotheek van Nederland
De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar te stellen.

De webdienst kranten.kb.nl is tot stand gekomen in het kader van het Nationaal Programma Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van NWO/SenterNovem.

1 opmerking:

Anoniem zei

當一個人內心能容納兩樣相互衝突的東西,這個人便開始變得有價值了。..................................................